يادداشت سردبير

از ليان تا بوشهر، هم‌نوايي باد و آفتاب و آب و خاک/ رضا اميررحيمي

نقد و نظر

بافت‌ تاريخي ‌بندر ‌بوشهر/ فرزانه اسپرغم

شناشير/ رضا حبيب‌زاده

پرسه در کوچه‌هاي نسيم

تعليق‌ در ‌عمارت‌هاي ‌بوشهر، عمارت شگرف حاج رئيس/ متن و عکس از نويد مهربان

روزگار سپري شده مردم سالخورده/ متن و عکس از شيدا اعتماد

عمارت‌ گلشن ‌(طبيب)،‌ حدود‌1300

عمارت دهدشتي

عمارت اميريه، 1278

مدرسه سعادت‌ و آموزش مدرن در بوشهر، 1278/ عبدالکريم مشايخي

دانشکده هنر و معماري بوشهر به روايت تصوير

بندر‌تاريخي‌سيراف/ محمدکنگاني

خيابان سيراف/ متن و عکس از کيوان سليمي

کاخ‌ها‌ و ‌بناها ‌در ‌پس‌ کرانه‌هاي ‌درياي ‌پارس، دشتستان/ آمنه بختيار 

عروس سروقامت و درگاه کوتاه، تأسيسات گازي و پتروشيمي پارس جنوبي، عسلويه/ متن و عکس از کيوان سليمي

خارک در اسارت نفت/ کامبيز مشتاق گوهري

جزيره نخيلو

خيام‌خواني در بوشهر/ حميد موذني

گنبد نمکي جاشَک

آهنگ کار و زندگي بوشهري

رقص بندري بوشهر/ سارا فرج‌زاده

بادها، «اهل هوا» و آيين زار/ حميد اکبري  

 

با توجه به اختلالات اینترنت
برای تهیه مجله روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 14 
با دفتر مجله معمار تماس بگیرید. 
02126400980