سرمقاله 
از انجمن آرشیتكت های دیپلمه تا جامعه مهندسان معمار ایران / حمیدرضا ناصرنصیر

نشریات رسیده / معصومه طوفانپور

نقد و نظر 
نما در معماری ایران / كامران افشار نادری
ضوابط نما در شهرها، در تهران / ایرج كلانتری، محمد محمدزاده
در شیراز/ فرزان جباری
در مشهد / فراز سلیمانی، محمود فیض آبادی
در رشت / میترا صابونچی
در تبریز/ حبیب شاه حسینی
ضوابط ساختمانی و معماری ماندگار/ فریار جواهریان
خانه هوشمند: مهوش عالمی و لودویکو میکارا
ساختمان نگاران: محمدرضا نیکبخت
آپارتمان مسکونی ارغوان: رضا نجفیان
نماد دو پهلو: برج شهیاد / میدان آزادی، فریار جواهریان / ترجمه آزیتا ایزدی

سفر به 
دشت كویر (2) / سهیلا بسكی

پروژه 
كانون وكلا ی دادگستری اصفهان، مهندسان مشاور پلشیر

مسابقه 
جشنواره معماری جهان، كارخانه پایكار بنیان پانل، نامزد جایزه ساختمان های تولیدی / ترجمه بابك پیوسته
دهكده اقامتی- بوم گردشگری الموت / سمیه رخگیره

ساخت و صنعت 
معماری رنگی / ترجمه و تألیف: رزا وكیلی نژاد
پیست دوچرخه سواری / مرجان مسعودی، بابك ورشاویان

از ایران 
نما در دوره قاجار/ فرامرز پارسی
خانه طباطبایی ها، كاشان / متن و عكس: بابك زیرك

طراحی 
نقاشی های بقعه آقا سید محمد ، لشت نشا / زهره بزرگ نیا

در جهان / ترجمه آزیتا ایزدی
نماهای یک خانه  در زوریخ: دفتر معماری ویلدبار
یک خانه در اسپانیا:جوردی ایدالگو، دانیلا هارتمن
كلیسای مراسم ازدواج در اوزاكا، ژاپن: دفتر معماری جون آوُكی و همكاران
بخش ورودی در لندن: دفتر معماری واكر بوشه
موزه دیوسسان، آلمان: پیتر زامتور 
مدرسه هنر و تاریخ هنر، آمریكا: دفتر معماری استیون هال
خبرهایی از جهان / ترجمه آزیتا ایزدی، بابك پیوسته
 
پایان نامه دانشجویی 
مركز فرهنگی ایرانیان، نسترن زندیان، پروژه كارشناسی ارشد، دانشگاه معماری مریلند، آمریكا
 
مقالات رسیده 
فاسادیسم و نماسازی / ترجمه و تألیف: شهاب میرزاییان
طراحی و مكان یابی ایستگاه های آتش نشانی / ترجمه آتوسا مدیری، بهار طاهریان