سرمقاله
«کالای» معماری در زمانة «تولید انبوه تک‌‌محصولات منفرد»/ نگار حكيم                                                  

كتاب و نشريات / هانيه منصوري، ترجمة آزيتا ايزدي                                                                        

نقد و نظر
نسل جوان و معماری دو دهۀ اخیر/ سيدرضا هاشمي                                                                            
مبانی معماری امروز/ يورگ گلايتر/ ترجمة فرزاد باجُغلی                                                                      
طبیعت، فرهنگ، فناوری برتر/ ماتياس بوكل / ترجمة نگار حکیم                                                              
ساخت ژاپن: معماری سفارشی / میکله گالیندو/ ترجمة آزيتا ايزدي                                                           
منابع اصلی مهندسی طراحی / پروفسور دکتر ورنر سوبک / ترجمة آزيتا ايزدي                                             

پروژه
دفتر معماری ‌ SOA/ ترجمة آزيتا ايزدي                                                                                            
مینیویز/ ترجمة آزيتا ايزدي                                                                                                         
تئاتر جدید در مونتالتودی ‏کاسترو، ایتالیا / عكسها: پيّترو ساورلّي / ترجمة آزيتا ايزدي                                  
چند پروژه از ‌‌ژاپن / میکله گالیندو/ ترجمةآزيتا ايزدي                                                                          
پروژه‏ های دفتر VTN، ویتنام / ترجمة آزيتا ايزدي                                                                                
کارهای دفتر ‌ KNOWSPACE/ ترجمة آزيتا ايزدي                                                                                
شركت معماري و شهرسازي هستة طراحي[فضايچهارم]                                                                       
دو پروژه، كوروش رفيعي                                                                                                              
دفتر معماري باغ ايراني                                                                                                                

گفتگو
گفتگو با آرمين دانشگر/ نگار حكيم                                                                                                 

از ايران
برج آزادی، تهران / متن و عكس: بابك زيرك                                                                                      

خبرهاي كوتاه
خبرهای کوتاه / ترجمۀ آزيتا ايزدي                                                                                                  

مقالات رسيده
«باغ تخت» شیراز/ احسان طهماسبي