رتبه اول: خونه خاکی، اصفهان، استودیو معماری ایزدی، پدرام ایزدی بروجنی

رتبه دوم: خانه شماره 10 جلفا، اصفهان، گروه فضا، رویداد، شهر، محمد عرب، مینا معین‌الدینی، الهه حاج دائی ، نازیلا ربیعی

رتبه سوم: خانه حنا، تهران، نوید نصراله‌زاده