هان تومرتکين

Han Tumertekin

معمار اهل ترکيه، علاوه بر استانبول، از سال  2014 يک دفتر معماري هم در استراسبورگ دارد. پروژههاي او عمدتاً در ترکيه اجرا شده‌‌‌اند، اما در هلند، ژاپن، انگلستان، فرانسه، چين، مغولستان و کنيا هم پروژه‌هايي داشته است. او دانشآموخته دانشگاه فني استانبول در رشته معماري است. علاوه بر کار حرفه‌اي، از سال 1992 در چند دانشگاه از جمله دانشکده تحصيلات تکميلي طراحي دانشگاه هاروارد، مدرسه پليتکنيک فدرال لوزان و مدرسه تخصصي معماري پاريس تدريس کرده. تومرتکين يکي از اعضاي مؤسس برنامه تحصيلات تکميلي معماري در دانشگاه بيلگي استانبول است، کارهاي او در نشريات بينالمللي معماري چاپ شده‌اند و در سال 2006 هم انتشارات دانشگاه هاروارد يک تکنگاري از کارهايش منتشر کرد. کارهاي او برنده چند جايزه معماري شدهاند. در سال 2004 جايزه معماري آقاخان به پروژه او، خانه B2 اهدا شد، در سالهاي 2004-2007 عضو هيئت داوران اين جايزه بود و در سال 1394 نيز عضو هيئت داوران جايزه معمار بوده است. او نخستين معمار اهل ترکيه است که کارهايش در دوسالانه معماري ونيز در سال 2021 نمايش داده شده است.

 

نسرين سراجي

استاد دانشگاه دوبلين، استاد ممتاز دانشگاه ونژوکين، مدير دفتر جديد نظريه‌پردازي در باب معماري، دانش‌آموخته انجمن معماري لندن، معمار و مدرس، در بسياري از مدرسه‌هاي معماري از جمله انجمن معماران، دانشگاه کلمبيا، و دانشگاه پرينستون تدريس کرده و استاد و رئيس بخش معماري دانشگاه هنگ‌کنگ، رئيس مدرسه عالي ملي معماري پاريس، استاد و رئيس انجمن هنر و معماري در آکادمي هنرهاي زيباي وين و استاد و رئيس بخش معماري دانشگاه کورنل بوده است. تمرکز کار حرفه‌اي و پژوهشي سراجي بر خانه‌هاي اشتراکي و فرم‌هاي جديد شهرسازي است که خود آن را «معماري همگاني» مي‌نامد. کتاب و نمايشگاه سال 2007 او با عنوان «اساس خانه‌سازي شهرهاي ما»، نگاهي موشکافانه به صدسال خانه‌سازي اشتراکي در اروپاست، با جستجو و تلفيق شرايطي که به پديد آمدن خانه‌سازي اشتراکي انجاميد و در پايه‌گذاري شهرهاي مدرن اروپا سهم داشت. کتاب از بحران به بحران، بحث‌هايي در باب اينکه چرا امروز نقد معماري اهميت دارد؟ که با همکاري او تدوين شده، بررسي مي‌کند که چگونه خواندن، نوشتن و انتقاد مي‌تواند به موضوعات ضروري که معماري امروز با آنها روبه‌رو است، بپردازد. 

 

فرامرز شريفي

متولد 1315، در سال 1342 با درجه عالي از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران فارغالتحصيل شده. از سال 1347 تا 1372 در دفاتر مهندسي مشاور و از سال 1372 در دفتر شخصي خود به كار مشغول بوده است. او در سال 79 به دريافت نشان پيرنيا و لوح قدرداني و سپاس از جشن شصتمين سال تأسيس دانشكده هنرهاي زيبا و در سال 81 به رتبه پنجم جايزه بزرگ معمار نايل آمده است. از سال 79 تا 81 نيز عضو كميته معماري (حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران) بوده است..

 

حسين شيخ زينالدين

كارشناس ارشد معماري از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، فعاليت حرفهاياش را بهعنوان مهندس مشاور از سال 1353 آغاز كرده است. از 1361 در هيئت مديره مهندسان مشاور باوند عضويت داشته و اكنون مديرعامل باوند است. او در طراحي و مديريت پروژههاي گوناگون مشاركت داشته و در سالهاي 71-1387 در حدود 12 شوراي علمي و تخصصي معماري و شهرسازي عضويت داشته و همچنين داور 9 مسابقه معماري بوده است. تدريس در رشته معماري دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، علم و صنعت و دانشگاه آزاد اسلامي ازجمله فعاليتهاي آموزشي اوست. از او مقالات متعددي در نشريات تخصصي معماري منتشر شده و همچنين عضو هيئت تحريريه برخي از مجلات معماري و شهرسازي بوده است. حسين شيخزينالدين نشان معماري ايران (استاد پيرنيا) را دريافت كرده و ازجمله معماران برگزيده سال 1379 بوده است.

 

شاميل محمدزاده

متولد 1324، دانش‌آموخته معماري از دانشگاه شهيد بهشتي، فعاليت حرفه‌اى را از سال 1346 با همكارى با وزارت مسكن و شهرسازى، مهندسان مشاور نقش جهان، مهندسان مشاور گنو، مهندسان مشاور بن‌سار، علاوه بر دفتر شخصى‌اش، آغاز کرد. استاديوم 50 هزار نفرى يادگار امام تبريز (برنده رتبه اول استاديوم سبز از سوىِ AFC)، سالن چندمنظوره بانوان تبريز و استاديوم 75 هزار نفرى نقش جهان اصفهان، محصول همكارى او به عنوان طراح ارشد با مهندسان مشاور آرتك تا امروز است. در طراحي مسابقه پديده كيش با مهندسان مشاور شيردل و همكاران (برنده رتبه اول)، مسابقه مركز فرهنگى سمرقند ازبكستان، طراحى باغ موزه حصار كاخ سعدآباد، هتل 400 اتاقى صنايع و معادن و ساختمان كنترل مركزى كارخانه سيمان بوشهر همکاري داشته است. ساختمان ادارى آقاى مغزى (رتبه پنجم جايزه معمار سال 80)، ساختمان تحقيقاتى فرا افرند در پارك فن‌آورى پرديس (رتبه اول جايزه ساختمان‌هاى تحقيقاتى سال 82)، محصول نگاه شخصى اوست. او سابقه 10 سال تدريس در دانشگاه آزاد و داوري در مسابقات معمارى از جمله جايزه معمار را دارد.