رتبه اول : خانه محله جلفا، اصفهان ، دفتر فرایند منطقی در طراحی معماری، احسان حسینی، الهام گرامی زاده نایینی

رتبه دوم مشترک: ویلای دشت 40‏، دماوند، دفتر معماری 51 - 35 ، حمید عباسلو،  عباس  یاقوتی،  ندا ادیبان راد

رتبه دوم مشترک: خانه تک‌طاق، اصفهان ، دفتر معماری آینه‏،  علی سلطانی، علی دهقانی، عاطفه کرباسی

رتبه سوم: باغ بی ته و سر، اصفهان، استودیو تجربه‏، حسین سوداوی

تقدیرشده: مرد و خانه، دماوند ، طراحان و بناکنندگان زاو محمدرضا قدوسی، فاطمه رضایی فخر آستانه، گلناز بهرامی، سارا جعفری