جايزه بزرگ معمار 80
معمار، جامعه، ارزش ها / سید رضا هاشمی
گزارش برگزاري جايزه بزرگ معمار 80
آخرين تابو: مسئله پيشرفت / كامران افشارنادري
كارهاي برنده و منتخب
 
معرفی 
كارهاي كارگاه معماري پلشير
كارهاي توحيد احدي و برنارد درور
 
مسابقه
مسابقه معماري يادمان شيخ اشراق
 
از ايران
عبدالعزيز فرمانفرمائيان، مروري بر ربع قرن معماري دوره اخير/ كامران ديبا
شيوه معماري بناهاي عمومي گوركيان و مسئله انتساب طرح بناهاي وزارت امور خارجه و دادگستري به او/ نگار حكيم
معماري دوره پهلوي، بعد از جنگ جهاني دوم (قسمت هشتم مدخل معماري دانشنامه ايرانيكا) / ترجمه شيرين رضائي
 
در جهان
كارهاي معماري بولس + ويلسون / انتخاب و ترجمه د. سمرقند
 
طراحي
كيفيت امروز، حاصل يك ربع قرن تلاش مستمر/ بهريزان
هنر زمودگري، نمونه هايي از كاشان / مريم كيان
نورپردازي نمايشي و ابداع تجهيزات جديد در دهه 1980 / ترجمه و اقتباس: حسن مهرابي
 
ساخت و صنعت
نحوه فروريزي برجهاي مركز تجارت جهاني / نيويورك تايمز/ ترجمه پرويز فروزي