سرمقاله 
مشكل انتخاب مشاور/ سیدرضا هاشمی
 
كتاب 
عملكردگرایی عامیانه / لوییزا فررو/ ترجمه آبتین گلكار
 
رويداد 
همایش سالانه جامعه مهندسان معمار ایران
 
نگاه 
عملكرد در معماری
سخنرانی آیزنمن در كنگره برلین، معماری منابع و نهضت مدرن / محمد محمدزاده
 
نظر 
معماری حاصل جمع / نگار حكیم
 
پروژه 
كارهای ژرژ دارش / سهیلا بسكی، هادی غازیانی
 
مسابقه 
مسابقه طراحی مجتمع مسكونی ویلایی در كیش
مسابقه توسعه و نوین سازی موزه هنر مدرن لیل / ترجمه آبتین گلكار
 
از ایران
گفتگوی محمدرضا مقتدر با عبدالعزیز فرمانفرمائیان
زیبایی شناسی ایرانی / باوند بهپور
معماری بیرجند / زهره بزرگ نیا
 
در جهان 
معماری رنگی / زاوئر بروخ و هوتون / ترجمه آبتین گلكار
خبرهای كوتاه از جهان / گردآوری و ترجمه شیرین رضایی
 
طراحی داخلی 
مسابقه طراحی داخلی برای بناهای تاریخی مرمت و احیا شده، معمارنشر، طرح پردیسان سازمان میراث فرهنگی كشور
 
طراحی 
راز جاودانگی یك ایده / حسن مهرابی
شیشه ‌های با ارزش / آرماند درور
 
ساخت و صنعت 
نماهای فلزی / كامران افشار نادری
زندگی در خاك / اوتو كاپفینگر/ ترجمه آبتین گلكار
نقش نرم افزارها در طراحی و اجرای تالار موسیقی والت دیسنی، كار فرانك گه ری / ترجمه و اقتباس: رافائل و رابین صدیق پور