سرمقاله 
برنامه ریزی تسهیلات توریستی / احمد عظیمی بلوریان
 
كتاب ها و نشریات
 
رويداد 
معرفی و نقد معماری امروز، سیدحمید نوركیهانی
 
نقد 
سامان و بی سامانی: باغستان / سهیلا بسكی
ساختار دیم و روستاها / مهدی علیزاده
مدرنیته ناتمام در معماری ایران / علی اكبر صارمی
آیا «پسامدرن» می تواند علاج «زوال هویت» باشد؟ / نگار حكیم
 
گفتگو 
طرح پردیسان، سازمان میراث فرهنگی ایران، گفتگو با مهندس اكبر تقی زاده
 
پروژه 
كارهای برنارد خوری، داور جایزه معمار 85 / ترجمه عباس مخبر
خانه خیال، نوشین غیاثی
مهمانسرای نائین، كیوان خسروانی
مهمانسرای آتشونی، گرمه، خور/ سهیلا بسكی
مجتمع تفریحی توریستی «باری»، ارومیه، مهندسان مشاور گزینه
مجتمع مهتاب، قم، مهندسان مشاور اسپادانا
كفسازی سرآب روستای انجدان، اراك، مهندسان مشاور معمار نقشین ساز
 
مسابقه 
باغ مسكونی شخصی در مینیاپولیس / ترجمه بابك مستوفی صدری
خانه ای برای كودك، گیاهان و حیوانات اهلی، بابك تقی خانی، برنده جایزه بزرگ مسابقه در سال 2005
 
از ایران 
عشین نمونه ای از یك محیط تاریخی طبیعی / فرامرز پارسی
روستای زنوغان / نادر عاصمی فاخر، زهره بزرگ نیا
معبد بزرگ آناهیتا، كنگاور/ بابك زیرك
 
در جهان / ترجمه عباس مخبر 
شهر به مثابه بدن، كینشازا / فیلیپ دوبوئك
كاراكاس به روایت تصویر/ كیزوك فاكوما و انستیتو تحقیقاتی شوهی اندو
خطوط اصلی طرح تحول فضاهای عمومی در كیپ تاون / باربارا ساوت وورث
 
مقالات رسیده 
هویت معماری معاصر ایران / حمیدرضا شایان
طراحی مدرن و فرهنگ بومی / امیرمحمد خامسی پور
 
پایان نامه دانشجویی 
پروژه مركز هنر و زندگی، سامان سیار
موزه هنرهای نو تهران، رضا نجفیان